Monday, October 27, 2008

Hati Para Kekasih (Al-Hikam)

Allah menutupi cahaya hati dengan berbagai keadaan lahiriyyah kerana memuliakannya untuk dikurniakan secara terang-terangan atau untuk dipanggil atasnya dengan lisan kemasyhuran.

*Sekiranya tidak Allah tutupi cahaya ini, kemungkinan mereka (wali Allah) sukar melaksanakan apa jua menjadi kewajiban ke atas mereka dan boleh menjurus kepada pendurhakaan. Begitu juga jika cahaya ini terang takut nanti orang banyak tersesat melihat kekeramatan mereka (para wali) itu.

Maha Suci Allah yang tidak menjadikan bukti (tanda) terhadap para waliNya, kecuali sekadar bukti pengenalan kepadanya, dan tidak akan sampai kepada mereka kecuali orang yang telah dikehendaki oleh Allah untuk menyampaikan kepadanya.

*Mereka itu orang-orang beriman dan bertakwa. Mereka istiqamah dalam keyakinan, tidak berduka cita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sukar untuk mengenali mereka (para wali) ini kecuali orang-orang yang dikurniakan Allah ilmu pengenalan. Sesungguhnya keadaan mereka ditutup dengan sifat dan lakuan manusia biasa.

Mengenal wali itu lebih sukar daripada mengenal Allah, kerana sesungguhnya Allah itu dapat dikenali dengan bukti-bukti kesempurnaan dan keindahanNya.

Para waliKu itu ada di bawah naunganKu, tiada yang mengenali mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan taufik dan hidayahNya, agar langsung ia dapat mengenal Allah dan kebesaranNya yang diberi kepada seseorang yang dikehendakiNya. (Hadith qudsi)

Adakalanya Allah memperlihatkan kepadamu sebahagian dari alam ghaib di alam malakut dan Dia menutupi daripadamu atas rahsia para hambaNya.

*Para wali tidak diizinkan untuk mengetahui rahsia-rahsia yang ada sesama manusia. Kerana apa jua yang berlaku ke atas seseorang manusia itu adalah urusan Tuhan dan tidak seorangpun berhak mencampurinya.

Tidak semestinya daripada tetapnya sifat-sifat khususiyah itu akan melenyapkan sifat-sifat basyariyah, sesunggunya perumpamaan sifat-sifat khususiyah itu bagaikan cahaya mahari pada waktu siangyang terlihat nyata dari ufuk yang sebenarnya ia bukan dari ufuk. Adakalanya sifat Allah itu menerangi kegelapan wujudNya dan adakalanya pula Allah mencabut cahaya itu daripada engkau, lantas engkau kembali kepada batas-batas kejadiamu, maka siang hari itu bukan daripada engkau dan tidak pula kepada engkau, tetapi dia menerangi engkau.

*Sifat khususiyah adalah sifat istimewa kurniaan Allah SWT kepada seseorang sehingga lahirnya perkara luarbiasa seperti hal-hal yang mencarik adat. Manakala sifat basyariyah adalah sifat umum yang dimiliki manusia secara lahiriyahnya.

No comments:

Post a Comment