Monday, October 27, 2008

...Melainkan benar

Memperkatakan kebenaran perlukan keberanian. Menerima kebenaran harus dengan kekuatan. Kerana kebenaran itu kadangkala bagaikan ubat pahit bagi kita yang sukakan manis.

Kebenaran itu meliputi apa yang kita sangka palsu. Yang palsu itupun benar sifatnya. Seperti: marah itu benar, diam itu benar, dusta itu benar, takabur itu benar. Maksudnya setiap yang dinamakan itu benar sifatnya.

Kebenaran itu melata. Marah itu dikenali kerana sifat bagi marah itu nyata dan benar. Dusta itu dikenali kerana perlakuan dusta itu nyata dan benar. Tidak mampu untuk menafikan sekirannya perlakuan itu nyata benar. Jadi tidak ada bathilnya (palsu) perlakuan itu melainkan benar.

Melihat orang berzina dan mengatakan itu kerja zina, itu menandakan perbuatan itu benar. Yakni apabila perbuatan itu sempurna maka tidak dapat diganti dengan palsu. Yang pasti bathil itu tidak ada apabila yang benar itu datang(kelihatan).

Hukum mengatakan itu kerja dosa, maksiat, mungkar. Itu juga benar. Meletakkan hukum dosa kerana hukum adalah benar.

Apabila orang berjalan kita katakan sedang tidur, ini palsu. Duduk dikatakan berdiri, itu palsu. Putih dikatakan hitam, palsu. Bahkan palsu itu tidak ada - yang ada cuma memalsukan...

Benar, perbuatan yang dinamakan 'memalsukan' itu juga benar. Yakni perbuatan itu sudahpun dikenali atau dihakiki bahawa ianya kerja 'memalsukan'. Maka ianya benar pada sifat perlakuannya.

No comments:

Post a Comment