Monday, October 27, 2008

Mengenal yang harus dikenali

Apa sahaja yang dinamakan adalah WAJAH. Bahkan apa jua tidak dinamakan, itupun WAJAH. Jadi wajah itu amat luas skopnya. Apa jua yang dapat diumpamakan punya wajah.

Suara adalah wajah. Rupa adalah wajah. Rasa adalah wajah. Gerak adalah wajah. Diam pun wajah

Misalan:
Jika kita melihat barang pecah, maka yang kita lihat itu adalah wajah pecah. Tanpa wajah itu tidak dapat kita namakan ia pecah.

Wajah masin diketahui melalui rasa masinnya. Kalau ianya manis maka itu bukan wajah masin. Itu adalah wajah manis. Begitulah rupa wajah-wajah lain.

Sudu itu sudu dan bukan garpu. Kerana garpu ada wajahnya dan dengan wajah itu kita kenali rupa garpu. Begitu juga dengan pinggan. Di sana ada wajah pinggan. Bulat rupanya, nipis bentuknya. Kita tidak akan katakan itu pisau. Kerana wajah pisau hanya terdapat pada pisau itu sendiri.

Orang berlari kita ketahui melalui wajah perbuatannya iaitu berlari dan bukan berjalan. Wajah berjalan lain dari wajah berlari.

Misalan di atas merupakan contoh kecil yang mudah kita fahami. Tetapi perihal wajah itu amat komplek untuk didetailkan.

Barangkali tidak salah kalau saya katakan bahawa kita melihat wajah Allah pada setiap saat atau lebih tepat lagi pada setiap nafas. Ini bukan sesuatu luarbiasa atau di luar pengetahuan ilmu. Kita semua berhadapan wajah-wajah Allah dengan segala indera. Baik kasar mahupun halus.

Allah mahu dikenali. Diciptanya manusia untuk mengenaliNya. Seperti anda boleh melihat (mengenal) Ahmad Mahmud pada nama, sifat dan perbuatan tetapi bukan zat. Zat pula dapat dikenali dengan sifat, perbuatan dan nama.

Misyalnya: Itu tangan Ahmad Mahmud. Tetapi tangan itu bukan Ahmad Mahmud. Ahmad Mahmud adalah nama bagi zat. Tetapi zat itu bukan Ahmad Mahmud melainkan telah dinamakan begitu.

Jadi apa sahaja kepunyaan Ahmad Mahmud (asma, sifat, a'faal) menjadi lambang tanda Ahmad Mahmud itu sendiri (hidup dan wujud). Inilah wajah-wajah pengenalan Ahmad Mahmud secara keseluruhan. Tanpa sumber sedemikian Ahmad Mahmud tidak mungkin dikenali.

Barangkali tuan-tuan mempunyai pandangan yang lebih meluas lagi dalam memperkatakan wajah Allah ini, insyaAllah.

Itulah keistimewaan ilmu, barangkali. Allah itu boleh dikenali dari dua aspek, yakni menunjak atau menurun. Kita kenali Dia melalui jalan langit dan kita juga boleh kenali Dia melalui jalan bumi.

Tiada SATU tanpa BANYAK dan tiada BANYAK tanpa SATU. Begitu simbolik maksudnya, begitu luas gambarannya sehingga kita dapat mengenal barang yang harus dikenali, insyaAllah.

No comments:

Post a Comment