Monday, October 27, 2008

Makrifat (Ibn Al-Arabi)

Akhirat bermaksud penghujung sesuatu tujuan. Tiada apa-apa lagi tujuan selepas ini. Inilah penyudah setiap pengenalan dan amalan. Di mana dunia pula tempat permulaan dan bukan tempat terakhir yang hakiki. Akhirat merupakan tempat ketenangan umat manusia, tidak ada lagi kekeliruan dan kesesatan berbanding kehidupan dunia.

Mengenal Allah (makrifatullah) merupakan awal dari ilmu pengetahuan, yang bersumber kepada hakikat dan ainul yakin. Tentu saja pengetahuan ainul yakin lebih utama daripada ilmu yakin. Ilmu itu bagi akal sedangkan hakikat bagi mata hati. Dalam usaha mencari hakikat, perasaan lebih utama daripada akal.

Kaum sufi melihat cara mencapai hakikat dan fana melalui dua cara. Pertama, dapat dicapai melalui latihan jasmani seperti zikir, solat dan puasa, mahupun melalui latihan bathin seperti mujahadah dalam menahan gelora serakah nafsu.

Yang kedua, dilakukan secara memusatkan perhatian tidak menyaksikan alam nyata. Berusaha untuk tenggelam di dalam kebesaran zat Allah SWT sehingga mencapai kesaksian zatNya dan fana. Fana merupakan hilangnya kewujudan diri dan larut ke dalam alam rohani.

Di dalam alam penuh makrifah ini, seorang arifbillah melihat suatu kehebatan yang menakutkan. Bagi mereka ketakutan itu seperti berada di tengah lautan lepas di larut malam. Fana adalah hilangnya sifat kemanusiaan bertukar dengan sifat-sifat Illahiyah. Yakni fana dari kebodohan dan kegelapan. Fana dari kekafiran dan sikap penentangan. Dan fana dari segala sifat tercela, ertinya ilmu yang dimiliki harus mengatasi kebodohan, keadilan dapat mengalahkan kezaliman, dan rasa syukur mampu menghilangkan kekufuran.

Setelah diri mengalami fana, mereka akan merasa selalu bersama Allah SWT, itulah yang dikatakan kekal atau baqa. Segala amal hanya diniatkan kepada Tuhan - bukan menjadi tujuan manfaat atau menahan diri dari bahaya. Sedang yang kekal pada hakikatnya hanyalah Allah SWT. Di mana zatNya berada sejak azali dan abadi.

No comments:

Post a Comment