Monday, October 27, 2008

Ukuran ilmu

Dalam ilmu mesti ada kematangan. Dalam ilmu juga mesti ada akhlak. Ini adalah adab bagi sudah terang. Sebab ilmu kita dinilai melalui kematangan kita memaham. Maksudnya yang faham harus lebih terbuka dari yang kurang faham. Inilah ukuran dan tahap kematangan kita dalam berilmu.

Apa jua yang dikatakan pendapat itu tidak lain melainkan punya perselisihan. Orang bijak menangani perselisihan itu dengan kebijaksanaan. Bagi yang kurang bijak akan dirumusnya dengan perasaan.

Ramai orang banyak ilmunya tetapi kurang pemahaman. Ilmu banyak tetapi sedikit yang difaham tidak menguntungkan. Begitulah, ada bercakap dengan ilmu dan ada bercakap dengan faham. Orang berilmu akan mempertahankan ilmunya. Orang faham akan meluaskan fahamannya.

Setinggi manapun ilmu itu yang membenarkannya kita juga. Bukan ada pengiktirafan dari langit melainkan orang-orang sealiran. Dengan maksud lain, yang membenarkannya kita, yang menyalahkannya pun kita. Ia juga bergantung pada akal seseorang, samaada lemah ataupun tajam. Inilah segala punca menuju kepada perselisihan.

Kebenaran sesebuah ilmu itu terhasil dari keyakinan diri. Apabila diyakini bahawa itu adalah kebenaran maka benarlah ia. Jika oranglain tidak yakin mereka akan menyalahkannya. Kemana juga kita pergi kesimpulanannya tetap sama.

Sebagaimana diketahui kita ada zahir dan bathin. Barangsiapa membaca dengan mata zahir akan dapat ilmu zahir. Barangsiapa membaca dengan mata bathin akan dapat ilmu (rahsia) ghaib sifatnya. Tentu kedudukan ilmu-ilmu ini tidak sama dan berbeza. Untuk mengenal yang ghaib harus dilihat dengan mata ghaib. Fahamkanlah ini...

No comments:

Post a Comment