Monday, October 27, 2008

Suluk (Petikan dari Ana Al-haq dll)

1 Sifat melihat tak mempunyai penzahiran di dunia ini, kecuali kemampuan melihat. Kemampuan melihat tidak mempunyai penzahiran kecuali melalui indera melihat iaitu mata. Dengan itu sifat-sifat dizahirkan melalui bakat dan kemampuan. Syariat menamakan kemampuan ini sebagai malaikat, kaum sufi menamakan roh dan kaum filsauf menamakan bakat/kemampuan.

Dunia adalah penzahiran dari sifat-sifat Tuhan. Setiap sifat telah menerima bentuk kemampuan dan tertakluk mengikut aturan sebab-musabab. Kemampuan itu termasuk dunia malaikat (malakut) dan sifat termasuk jabarut. Semua indera dan anggota adalah penzahiran sifat-sifat. Seorang ahli mata bathin melihat dalam cermin indera dan anggota tubuhnya itu sifat-sifat Tuhan - dan dia menjadi pelaku dalamnya. Kaum sufi menamakan keadaan ini Qurb-i-Nawaafil, dalam mana Haq merupa alat salik. Kadang-kadang kemampuan dan isranya, yakni alat daripada Tuhan, dan Tuhan sebagai pelaku dan ini dinamakan Qurb-i-Faraayad.

2 Dalam fana, wujud salik terbatas setelah dilihatnya yang wujud hanya Allah sehingga tidak menyedari kewujudan bentuk-bentuk lainnya. Inilah keadaan wilayah (kewaliyan). Perbezaan di antara para auliya bergantung berapa lama fana ini berlaku. Ada orang berada untuk beberapa minit, ada beberapa jam, yang lain beberapa hari dan begitulah seterusnya. Mereka yang kekal keadaannya (baqa) selama hidup dinamakan majzub. Inilah keadaan baqa.

3 Seorang penyair Parsi berkata: "Aku pergi ke tepi laut dan melihat pemandangan ajaib. Kapal berada di laut dan laut berada dalam kapal."

Seorang arif yang sempurna ibarat cermin benar dari Tuhan. Tetapi kenapa terbatas hanya kepada orang arif atau insan kamil, bila setiap atom dari alam ini juga mencerminkan beberapa sifat Tuhan? Manusia adalah cermin paling sempurna dari semua sifat. Dia mempunyai selaput gelap paling rapat diperlukan untuk memantulkan wajah yang melihat cermin. Malaikat-malaikat menghadirkan cahaya; bentuk/kebendaan hanyalah kegelapan. Seorang manusia mempunyai kedua-duanya pada cermin yang biasa.

4 Pengetahuan Tuhan lenyap ke dalam pengetahuan sufi, bagaimana orang biasa bisa mengerti ini?

Pengetahuan Tuhan pada mulanya didapati dengan membezakan antara pencipta dan yang diciptakan, akhirnya hilang dalam pengetahuan sufi.

5 Tiada Tuhan selain Allah - tiada yang wujud kecuali wujud salik. Ini adalah pernyataan syahadat kaum Anawalla. Ingatlah dengan pasti bahawa kewujudan ini kewujudan Haq. "Aku ada dan tak ada seorangpun di sampingKu" - "Tak ada yang wujud kecuali Aku."

Peryataan dari semua fenomena merupakan kebenaran. Dari gula, semua bentuk manis dapat diadun. Jika engkau menelannya satu engkau tidak menemukan sesuatu melain kemanisan itu sendiri.

6 Syirik apabila seorang menyekutukan Tuhan - baik dalam pemujaan, dalam cinta, dalam keillahian mahupun dalam kewujudan. Syirik ada dua sifat yakni Jalii (terang) dan khafi (tersembunyi). Syirik-I-khafii tidak kelihatan - seperti semut hitam di atas batu hitam - dia berada dalam zat atau dalam sifat mahupun dalam perbuatan.

Semua perbuatan baik dan jelek adalah syirik kalau tidak memfanakan diri dalam Tuhan. Engkau tak bisa lari daripada syirik. "Tiada Tuhan selain Allah" adalah penafian syirik seseorang lalu memutuskan dirinya dari syariat dengan memusatkan dirinya kepada kepercayaan berdasarkan pengetahuan dan percakapan hal ini.

Mawaahid adalah seorang yang mencapai keadaan hal dan melihat hanya pada kebenaran yang haq dan tidak pernah lalai daripada syariat kecuali bila dipengaruhi oleh hal.

7 Kufur dan Islam ada dua jenis: (1) Kufur kiasan dan kufur tulen, (2) Islam kiasan dan Islam tulen.

Kufur kiasan itu menyembuyikan kebenaran. Kufur tulen pula ego seorang salik - yakni menutupi kebenaran dengan keakuan. Islam kiasan menjalankan aturan syariat. Islam tulen mencapai baqa sesudah fana.

8 "Di belakang cermin aku ditempatkan sebagai seekor burung kakatua. Apa yang diucapkan Yang Maha Abadi, itulah bakal kuucapkan."

Di sini tubuh diumpamakan dengan cermin dan keakuan di belakang cermin itulah yang bekerja. Apabila salik menafikan kewujudannya, setiap gerak dan diamnya (perlakuan) menjadi gerak-diam Tuhan.

9 Fikir ada tiga: Pertama, memikir urusan dunia; kedua, syurga dan neraka; dan ketiga, zat dan sifat Tuhan. Yang ketiga inilah yang diisyaratkan sesaat tafakur itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah.

Dalam hal ini engkau harus ingat bentuk-bentuk sebagai zat Tuhan dengan membuang kepelbagaian pemandangan; meningkat aneka ragam bertentangan bentuk sebagai sifat Tuhan, perbuatan mereka sebagai perbuatan Tuhan. Ini dinamakan Wahdah, dalam mana yang lain menghilang dari pandangan - begitulah jalan ke sini.

Anggaplah dirimu sebagai pernyataan zat - "zatku adalah zat Tuhan." Kemudian berpindah kepada "sifatku adalah sifat Tuhan" dan berpindah lagi "perbuatanku adalah perbuatan Tuhan." Cari perpindahan ini (nuzuul), kemudian maju menaik (uruj).

Perbuatanku perbuatan Tuhan; sifatku sifat Tuhan, dan zatku zat Tuhan. Kemudian berpindah sekali lagi "dengan Tuhan." Dalam uruj engkau peroleh fana, dalam perpindahan kedua engkau peroleh baqa. Dalam uruj perbuatan, sifat dan zat dari salik hilang dalam perbuatan, sifat dan zat Tuhan. Dalam nuzul perbuatan, sifat dan zat Tuhan dapat pengesahannya dalam salik.

"Siapapun melihat sekilas kufur tulen dia akan jijik pada Islam yang kelihatan."

Islam nyata mendirikan peraturan, Islam tulen terdiri dari pemusnahan diri. Yang pertama laksana mendokong kemusyrikan. Oleh itu dikatakan seorang sufi itu tidak mempunyai agama kecuali kebenaran.

Kufur nyata dan mukmin nyata hanya sibuk membersihkan luaran. Seorang sufi membebaskan dirinya daripada ini.

10 Menyatakan kemiskinan di hadapan Tuhan adalah keluhan. Seorang hamba tidak mengeluh pada tuannya. Kaum syuttari tidak mengeluh - mereka memakan apa yang didapatnya, memandang hanya kepada pemberi hadiah yang sebenar. Oleh kerana itu, menerima kebenaran ini lebih baik daripada tawakal. Seorang faqir adalah penguasa dunia, tiada yang menghalangi dia dari mengguna miliknya sendiri.

Dalam suluk engkau harus memindahkan pandanganmu daripada ghair. Rasul meminta seikat korma dari Hasyim, seorang Anshar. Seseorang tidaklah berterus terang dalam meminta. Malik Kaafur mengirimkan hadiah kepada seorang faqir tapi ditolaknya sambil berkata: "Aku tidak menerima dari selain Tuhan." Kaafur mengirimkan pesan kembali: "Apa yang ada di langit dan di bumi mengatakan keagungan Tuhan; di mana ada tempat bagi Kaafur?"

Pemberi dan penerima hanyalah Tuhan. Mujahadah permainan anak-anak dan melihat Tuhan di mana-mana adalah perjuangan lelaki.

11 Dalam syariat, mematikan diri berarti meninggalkan dosa dengan menghilangkan keinginan-keinganan diri. Ketika fana mereka meninggalkan semua keingingan dan dalam baqa mereka menggabungkan semua sifat-sifatNya.

Dalam syariat, mati berarti menahan diri daripada dosa. Dalam tariqah artinya meninggalkan semua perlakuan jelek dan memakaikan sifat baik.

Dalam haqiqat berarti membuang keakuan diri, ini lebih sukar dari apa disebutkan di atas. Seseorang tidak akan berjaya tanpa kurniaan Tuhan di bawah pimpinan pir/guru yang sempurna. Jika hanya dengan latihan dan mujahadah sendirian amat sukar mencapainya. Ada orang mengertikan ini mematikan diri sendiri untuk menjadi kehidupan itu sendiri. Tak ada perlunya untuk mati. Kematian telah ada di sini (berkaitan dengan zat manusia yang adum). Inilah sikap kaum Syuttari. Abdullah Bilyali berkata tidak ada seorang arifpun mampu capai pengetahun Tuhan kecuali menganggap zat, sifat dan afaal sebagai zat sifat dan afaal Tuhan.

Tuhan kekal dalam kekekalanNya. Tiada siapapun wujud kecuali Dia. "Akulah Tuhan tiada Tuhan kecuali Aku." Siapa yang bisa mengatakan "Aku" kecuali Tuhan sendiri?

Satu hadith mengatakan: "Siapa mengenal dirinya kenal akan Tuhannya." Kenalilah zatmu sebagai zat Tuhan, kewujudanmu sebagai kewujudan Tuhan, pengenalanmu sebagai pengenal Tuhan. Tidak dipersoalkan lagi apakah engkau berkata aku Tuhan atau Dia Tuhan.

Empat belas kata ganti Aku berpusat dalam empat belas arah. Dia adalah yang pertama jika Dia bicara tentang Dirinya. Katanya "Ana-al-haq." Keesaan itu tidaklah digandakan oleh keserbaragaman dari kata ganti dan keserbaragaman ini tidak mempunyai realitas.

Kepelbagaian itu tertakluk dalam sifat-sifat dan aatsary (efek-efeknya). Yang wujud tidaklah lebih dari satu, tapi dia mempunyai pantulan dalaman dan luaran dalam keesaanya dan kepelbagaian dalam sifat dan afaal. Dia dalam kata ganti pertama, Aku; kalau keluar dari ghaib, Dia menamakan Dirinya Engkau. Kalau mundur lagi ke dalam ghaib, Dia menyebut Dirinya orang ketiga. Bila Dia melihat pernyataanNya banyak, Dia menamakan dirinya Kami.

Oleh itu kenalilah keakuanmu dan anggaplah dirimu sebagai adanya dirimu sendiri dan jangan mengambilnya daripada ghair. "Dia telah mengenal Tuhan tidak mengucapkan Tuhan."

Bila kewujudan mempunyai wujud yang lain maka engkau mempunyai Tuhan lain. Dia telah keluar dari dalaman ke luaran dan bukan ghair.

Tidak ada yang ghair bisa diberiNya kelahiran. Tuhan dilihat dalam bentuk-bentuk, kemampuan-kemampuan dan sifat-sifatNya, dan penzahiranNya dinamakan dunia. Itulah tanda penzahiranNya dan alam ini pakaianNya. Tauhid dicapai melalui penafian diri, penghapusan pembatalan itu sendiri - dan kebenaran alam itu sendiri.

12 Auliya tidak mempunyai kekuasaan mengajak orang kepada kepercayaannya, sebaliknya rasul-rasul mempunyai kekuasaan itu. Oleh itu wilayat adalah bahagian yang paling akhir dan kenabian tergantung pada wilayat. Seperti ketergantungan seorang raja pada bendaharinya biarpun perbendaharaan itu milik raja tapi dia bergantung pada bendahari bagi mengeluarkan hartanya. Fisikalnya nampak ketergantungan, tapi tetap di bawah kekuasaaannya.

Ada waktu bersama Tuhan tidak ada malaikat yang hampir mahupun seorang nabi yang diutus mengetahui. Inilah tahap wilayat dalam mana tajalli kedekatan kenabian melarut.

Kenabian itu sifat sementara, mereka menjadi nabi dalam waktu sementara (tertentu) dalam hidupnya. Hal ini berkaitan dengan perbaikan yang dicipta, yang juga sementara. Wilayat pula sifat zat dan kekal. Bila tugas kenabian seorang nabi itu hilang, dia tetap wali.

Bila wilayat dan kenabian digabungkan dalam diri seseorang maka yang terdahulu memegang posisi yang lebih tinggi.

14 Wilayat melihat Tuhan melalui Tuhan, kenabian melihat Tuhan melalui ciptaan. Dalam hal pertama, tiada lindungan dari bayangan ada dari ciptaan; dalam hal kedua benda-benda tetap berada dalam penyaksian bersama penglihatan Tuhan. Dalam hal pertama, melihat Tuhan tanpa curigakan kewujudan ciptaan, termasuk salik sendiri; dalam hal kedua penglihatan merangkumi keduanya tetap. Yang pertama tahap fananya lebih sempurna. Al wiyaayatu afdhalun mina'nnubuwah (Wilayat adalah lebih unggul daripada kenabian).

Abu Yazid berkata: "Ketika aku mencapai lautan dari kenyataan, aku menemukan nabi-nabi di pantai dan aku sendiri dalam lautan." Kenabian menemui mabda (asal) dan ma'ad (keadaan akan datang) melalui kewujudan kenabian; orang lain harus mengerti mabda mereka sendiri dan ma'ad dari ajarannya. Nabi-nabi menganggap mereka sendiri dari Tuhan dan bersama Tuhan dan batas-batas Tuhan itu sendiri.

15 Permujaan berhala dan Islam keduanya berada di jalan anda. Menyatakan "Anda adalah tunggal tanpa sekutu."

Orang-orang kuffar percaya keesaan Tuhan dan tidak percaya pada kenabian meskipun zahirnya mereka mungkin tidak mengakui keesaaan itu sendiri. Bila dikatakan perbezaan terletak dalam perbuatan, inipun benar kerana setiap perbuatan lahir dari niat.

"Apa yang ada di langit dan di bumi menyatakan keagungan Tuhan." Oleh itu kaum kafir tak bisa dikeluarkan dari kategori orang-orang yang percayakan keesaan.

Gulshan Raz berkata: "Bila seorang Muslim mengetahui apa itu berhala, dia akan mengetahui bahawa agama itu penyembahan berhala."

Seorang penyembah berhala menjadi penyembah berhala bila melihat berhala itu diciptakan - dengan itu dia menjadi kafir. Jika engkau tidak melihat keillahian tersembunyi di dalamnya maka engkau dinamakan Muslim syariat. Ini adalah Islam Majasi.

Perbezaan tidak dalam pengertian tetapi dalam kata-kata dan cara. Kaum Muslim menamakanNya Allah, dan penganut Hindu, Brahma. Tuhan dipuja di mana-mana dan oleh semua di langit dan bumi. Ada diceritakan Jibrail mendengar suara "Labbaik! Labbaik!," dan bertanya kepada siapa ia ditujukan. Dia tidak menemukan pemuja di sinagog, gereja atau masjid memuji Tuhan ketika itu. Suara Illahi berkata, "Pergilah ke sebuah kuil di Rom dan temuilah kebenaran."

Di sana dia menemui seorang Magian (budiman Timur), bersujud di depan berhala dengan hati remuk-redam, menangis dan teriak, "O, Rab! O, Rab!" dan terdengar suara "Labbaik! Labbaik!" (Di sini Aku) sebagai jawapan. Jibrail menjadi marah dan mohon izin merobohkan kuil itu bersama si Magian. Jawapan datang melarang: "O, Jibrail, sekalipun dia kehilangan tempat pemujaan, yang dipujanya itu tak kehilangan Dirinya sendiri. Dia memuja pada setiap tempat dan di setiap keadaan."

16 Persahabatan dengan penelaah-penelaah kitab berpengaruh tidak baik kepada orang-orang meditasi (ahli muraqabah), pengethuan haru dielakkan dalam muraqaba. Bahkan tajalliyat menggelapi bathin dalam muraqaba. Serahkanlah dirimu kepada keluppa (kekosongan) dan jangan biarkan pengetahuan datang. Bila firkiran-fikiran datang, mereka akaan mengukir gamabaran hayalan pada bathin dang membikinnya menjadi musium. Bahkan pengethuan tentang tasawwuf dan kepelbagaian asyghaal menghalangi kelupaan diri. Al-ilmu hijabbullahu akhbar. Engkau harus melupakan dirimu sendiri sehingga pengetahuan tentang melupakan itu tidak ada lagi.

17 Tajalliyat adam (kosong) yang lain daripada wujud. Kejahatan tidak mengaitkan dirinya pada kewujudan peribadi akan dideritanya di sini atau di dunia akan datang. Kejahatan adalah kejahatan, hanya relatif; anjing dan babi itu baik di tempat mereka tetapi kotor di sudut manusia. Kewujudan adalah kebaikan lengkap yang menyeluruh, ia timbul dari asma bertentangan. Seorang sufi berkata: "Unsur yang empat pergi ke tempat masing-masing dan roh tinggal di mana tajalli Tuhan bercahaya."

18 Jadilah keranjingan dengan Tuhan tapi hati-hati dengan Muhammad, kerana cinta adalah keranjingan dengan Tuhan dan orang syarak dan jadilah bijaksana jangan bicara tentang cinta. Berbicaralah mengikut tahap kefahaman mereka, demikian kata pepatah. Keranjingan cinta pada zat dan kesadaran berkaitan wahdah atau kebenaran Muhammad SAW, inilah tahap jadilah dan jangan jadi.

Tujuan haqiqat adalah syariat. Laa illaha'illallah adalah tujauan syariat. Muhammadur rasulullah adalah tujuan hadiqat. Dari yang satu langkah pula pada yang lain untuk jadi manusia sempurna dan memasuki tahap Mawqam Mahmud. Tanpa sukr (lupa) engkau tak bisa mencapai sahw (mengingat lupa). Apabila engkau gagal melupakan dirimu dan menjadi tahu bahawa engkau melupakan dirimu tiadalah kenikmatan. Hanya melupakan tidak akan berkesan jika tidak kembali pada diri sendiri dan memelihara ingatan melupakan itu (sahw). Sekali alam mitsyal hilang daripadamu kesannya tak mungkin terhapus. Engkau menjadi auliya yakni manusia unggul jika engkau mahu. Rasullullah SAW hanya sekali melaku mikraj.

19 "Laa illaha illallah" Tiada Tuhan hanya Allah. Laa (tiada) adalah pemusnahan diri dan dunia. Salik dan dunia dimusnahkan - musnah (faanii) dengan sendiri dan kekal (baqa) oleh Tuhan. Hanya Ahadiyyah yang tinggal di luar batasan pengetahuan. Haqiqat Muhammad itu titik pertama di mana zat mengetahui dirinya sendiri.

No comments:

Post a Comment