Tuesday, October 28, 2008

Kekasih yang merdeka

Kekasih yang merdeka:
Dengar kata engkau telah khatam Quran tiga kali. Maka aku ingin bertanya, apakah engkau faham tentang bacaanmu. Adakah kerana bagus tajwidnya atau merdu lagunya.

Kekasih yang merdeka:
Dengar kata engkau telah khatam Quran tiga kali. Apakah yang engkau tahu tentang peringatan-peringatan di dalamnya. Adakah diceritakan tentang lunak lagumu atau baik tajwidmu.

Kekasih yang merdeka:
Apakah yang telah engkau baca. Bukan sekali tetapi tiga kali khatam. Di mana rasa takutmu. Pada salah tajwidnyakah atau pada pengkhabarannyakah?

Engkau disuruh baca tetapi tidak membaca tetapi sudah tiga kali khatam. Engkau disuruh baca dengan nama Tuhan menciptakan. Tetapi engkau membaca atas nama tajwid dan lagu-lagunya.

Kau sememangnya seorang merdeka!

No comments:

Post a Comment