Monday, October 27, 2008

Kenal gelap kerana cahaya

Barangsiapa mendapat ilmu di jalan kegelapan (taqlik) dia berhujah cara selindung kerana diri dalam keraguan. Barangsiapa mendapat ilmu di jalan terang biasanya berhujah dalam terang.

Saya banyak bertemu murid-murid dari perguruan tetapi hujah mereka jarang memukul minda. Barangkali mereka terlalu bergantung pada guru sehingga keupayaan diri tertutup rapat. Apabila guru mati, mati (terhenti) juga ilmu mereka.

Dalam diri ada guru. Guru ini tidak akan mati. Kita sentiasa diajar melalui persoalan-persoalan dari ketajaman perhatian (bacaan) kita. Dia yang menyoal dia menjawab. Inilah ilmu yang hidup dan terus hidup.

Kalau tidak ada JALAL tidak dikenalilah JAMAL itu. Inilah kesempurnaan Pencipta sebagaimana yang tercipta. Tidak dikenali yang HAQ jika tiada BATHIL. Sebagaimana kita mengenal gelap kerana adanya cahaya. Tanpa cahaya mana bisa gelap itu dikenali.

Inilah ilmu yang tinggi andainya kita "membaca" dengan bashirah masing-masing. Maqam ilmu seperti ini memerlukan tangkapan dan tenungan tajam. Yakni bagi mereka tidak buta mata hatinya...

Manusia ini diciptakan sebaik-baik kejadian... Fikirkan apakah maksud sebaik-baik kejadian itu. Jangan dicari jawapannya di Pustaka Indonesia. Carilah kitab (alquran) hidup dalam diri. Di sana seribu macam keajaiban bagi yang mahu berfikir.

Sesungguhnya banyak keajaiban ada pada diri tidak kita sadari. Jestru tidak digilap (lantaran kejahilan) ianya langsung pudar. Orang-orang besar (tokoh sufi) yang selalu kita jadikan idola adalah mereka yang tekun menggilap lampu keajaiban diri.

Barangkali keajaiban yang kita ada tidak sehebat keajaiban tokoh-tokoh ini, namun kita juga punya keajaiban. Jestru malas kita jadi jahil (bukan bodoh tapi kurang pandai).

Kebenaran itu tidak konsisten. Bathil itu juga tidak konsisten. Jadi kedua-duanya tidak konsisten sifatnya. Keduanya saling paut-memaut dan gaul-mengaul. Lalu bersatu samaada sedar atau tidak sedar. Apabila kita halusi sehalus-halusnya, nyata bathil itu tidak ujud. Yang ujud hanya benar (haq). Itulah hakikat...

Demi menguruskan kehidupan kita perlukan aturan maka terciptalah apa dinamakan 'hukum'. Landasan hukum bergantung kepada nisbah lojik sebagaimana AKAL itu bekerja. Apabila berdirinya hukum maka terlerailah di antara haq dan bathil. Kerananya hidup kita ini tersusun.

No comments:

Post a Comment