Monday, October 27, 2008

Makrifat (Al-Hikam)

Makrifat bermaksud mengetahui atau mengenal Allah. Sedangkah menurut istilah ahli sufi, makrifat ialah cara mengetahui atau mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaanNya. Kerana dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaanNya, kita dapat mengetahui akan kewujudan dan kebesaran Allah SWT.

Tanda-tanda kewujudan Allah nyata terlihat di sekeliling kita. Barangsiapa tidak mengenal Allah melalui ciptaanNya itu, adalah sebuta-buta hati manusia, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firmanNya yang bermaksud: "Maka sesungguhnya bukan matanya yang buta tetapi yang buta adalah hati yang terdapat dalam dadanya."

Memperhatikan tanda-tanda kekuasaan dan kewujudan Allah yang berupa penciptaan makhlukNya itu bukanlah sekadar melihatnya dengan mata kasar saja. Tetapi hendaklah disokong oleh matahati yang jernih dan bersih daripa berbagai macam cemar dan dosa. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzarr al-Ghiffari RA yang bermaksud: "Wahai Abu Dzarr, sembahlah oleh akan Allah seolah-olah engkau melihatNya, apabila engkau tidak melihatNya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau."

Salah satu tanda sudah mengenal Allah ialah senantiasa bersandar dan berserah diri kepadaNya semata-mata. Apabila memperolehi kenikmatan terus bersyukur, dan apabila mendapat musibah akan diterimanya ujian itu dengan sabar. Tiada sesuatu apa juapun yang berlaku di dunia ini, kecuali ada manfaat dan hikmah di sebaliknya.

Menurut al-Junaid, seseorang itu belum dapat dikatakan sebagai ahli makrifat sebelum dia mempunyai empat sifat berikut:

1) Mengenal Allah secara mendalam seakan-akan dapat berhubungan secara langsung denganNya.
2) Senantiasa berpedoman kepada bimbingan Rasulullah SAW dalam beramal.
3) Berserah diri sepenuh kepada Allah dalam mengendalikan hawa nafsunya.
4) Merasakan bahawa dirinya milik Allah dan pasti akan kembali kepadaNya.
"Bukanlah seorang yang arif apabila diberi isyarat maka merasakan telah menemukan Allah dan merasa hampir denganNya daripada isyaratnya. Akan tetapi seorang arif itu baginya tiada isyarat kerana fana pada wujudNya dan keterlipatan dalam melihatNya."

Jika seseorang tidak mempunya isyarat atau petunjuk sama sekali, meskipun pada hakikatnya isyarat itu boleh keluar sehingga hatinya merasa yakin segala sesuatu itu tidak ada, melainkan Allah. Maka orang yang demikianlah sebenar-benarnya telah mengenal Allah (ahli makrifat).

"Hakikat-hakikat ilmu yang diturunkan dalam keadaan tajalli, masih dalam bentuk mujmal (ilham yang menyeluruh). Setelah ada penerimaan barulah ada keterangan Allah yang berbunyi: "Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Sesungguhnya atas Kamilah penjelasannya."

Ilmu-ilmu yang diturunkan Allah kepada ahli makrifat itu masih merupakan ilham dalam bentuk mujmal atau menyeluruh. Dan ilmu yang sudah sampai ke hati orang-orang makrifat itu baru boleh difahami setelah difikir-fikir dan direnungkan.

Tetapi apabila hasil pemikiran ahli makrifat itu dilihat secara sepintas lalu, ia kelihatan seakan-akan bertentangan dengan syariat. Bagaimanapun, jika difikir dan diamat-amati lebih mendalam, di sana akan nampak sama sekali tidak bertentangan dengan syariat atau hukum agama.

No comments:

Post a Comment